Wprowadziliśmy oprogramowanie umożliwiające sterowanie domem za pomocą głosu na urządzeniach iOS i Android. To innowacyjne rozwiązanie, które podnosi komfort życia w inteligentnym domu. Oto nowości, które czekają na użytkowników:

 

Nowości dla iOS:

  • Integracja myGrenton z aplikacją Skróty umożliwia korzystanie z Siri do sterowania głosowego.
  • Głosowe uruchamianie scen – teraz wystarczy powiedzieć „Hey Siri, Turn On Cinema!”.
  • Dodawanie skrótów do ekranu głównego dla szybkiego dostępu, na przykład „otwórz bramę”.
  • Możliwość korzystania z natywnych automatyzacji, aby wywoływać skróty na podstawie lokalizacji, np. uruchomienie bramy po zbliżeniu się do domu.

 

Nowości dla Android:

  • Dodawanie skrótów do ekranu głównego dla szybkiego dostępu do myGrenton, na przykład „włącz scenę wyjście z domu”.
  • Głosowe uruchamianie scen – wystarczy powiedzieć „Ok Google, otwórz bramę”.

 

Dzięki myGrenton sterowanie domem staje się jeszcze prostsze i bardziej intuicyjne. Wykorzystaj potencjał głosowego sterowania i ciesz się pełną kontrolą.