Modbus TCP/IP

Nowe oprogramowanie dla modułu Gate Modbus znacząco rozszerza jego możliwości, szczególnie jeśli chodzi o zaawansowane integracje z urządzeniami takimi jak klimatyzatory, pompy ciepła i inne, korzystające z protokołu Modbus TCP/IP. Wprowadzenie obsługi protokołu TCP umożliwia komunikację poprzez Ethernet oraz pracę w trybie Client i Server.

Modbus RTU Slave

W aktualizacji pojawia się również nowy tryb działania Modbus RTU Slave, który umożliwia integracje z zewnętrznymi systemami BMS. Moduł Gate Modbus RTU w trybie Slave, oczekuje na polecenia wysyłane z zewnętrznych systemów i na nie reaguje.